Obec Lipník
Obec Lipník

Unit 3

UNIT3-Be healthy! - Co už umíme?

  • Vocabulary/Slovíčka- stomach ache, headache, sore throat, bed, doctor, cold str. 14
  • Gramatika: Don´t drink cold limonade. = užití záporu pomocí DON´T=ne
  • Healthy things/Zdravé věci str. 16- Vocabulary/Slovíčka- water, chocolate, sweets, fruit, vegetables, lots of…, drink, eat ride a bike -str.
  • Reading str. 17- The Dragon Crown- číst a předkládat

Partneři, svazky, projekty