Obec Lipník
Obec Lipník

ZŠ a MŠ Lipník

KONTAKT

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Koubková                             Logo

Adresa: ZŠ a MŠ Lipník, Lipník 42, PSČ 675 52

Telefon: 566 466 170 

Mobil: 705 105 181

E-mail: skola.lipnik@seznam.cz

ID schránky: xr3me2j

IČO: 70988803

 

O ŠKOLE

Škola v Lipníku má více jak staletou tradici. Prošla mnoha opravami a změnami. Největší rekonstrukce proběhly v roce 1966, které daly škole dnešní podobu. V roce 1977 byla škola pro nedostatek žáků uzavřena. Školní budova byla využita pro předškolní vzdělávání dětí v MŠ, pro základní vzdělávání začala opět sloužit od 1. 9. 1992. V roce 2003 přešla škola do právní subjektivity.

 

ZŠ LIPNÍK

Základní škola Lipník je malá  jednotřídní vesnická škola s kapacitou 27 žáků. Zajišťuje výuku žáků 1. – 4. roč. K docházce sdružuje děti z obcí Lipník, Ostašov, Klučov a Petrůvky. Součástí zařízení je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna (výdejna stravy).

Prioritou školy je plnění školního vzdělávacího programu "Naše škola". Nízký počet žáků ve třídě umožňuje pedagogům individuální přístup a uplatňování moderních metod výuky.

Škola je postavena v okrajové části obce  v klidném prostředí. Okolí školy lze využívat k různým školním aktivitám např. pro činnost ŠD, tělesnou výchovu apod. Nejbližší spádová škola je ZŠ Myslibořice.  

Zřizovatelem a provozovatelem je Obec Lipník.

 

UČITELKY: Mgr. Dagmar Koubková 

                    Mgr. Sylva Čechová 

ASISTENT: Gabriela Pavelková

ŠD: Jaroslava Uhlířová (vychovatelka ŠD, učitelka výchov, asistent MŠ)

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina organizuje pravidelné činnosti, pořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování formou didaktických her. Základním prostředkem práce v ŠD je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.).

Naše školní družina nabízí:

  • Zájmové vzdělávání hrou a formou zájmových a spontánních činností, odpočinku a relaxace
  • Podporujeme u žáků citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a k přírodě
  • Rozvíjíme schopnost spolupracovat
  • Učíme aktivně rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví
  • Vedeme je k otevřené komunikaci
  • Vytváříme u žáků kladný vztah k práci své i druhých, vedeme je k dokončování započaté práce a k udržování pořádku
  • Pečujeme o školní zahradu, chráníme životní prostředí, třídíme odpad
  • Rozvíjíme u žáků tvořivost, fantazii a estetické vnímání
  • Vedeme žáky k samostatnosti a zodpovědnosti, rozvíjíme schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení       

Vychovatelka: Jaroslava Uhlířová

MŠ LIPNÍK

Naší Mateřskou školu navštěvuje 17 dětí.  Ve výukově vzdělávacím procesu často zařazujeme prvky zážitkové pedagogiky, což je přístup ve vzdělávání založený na vyšší schopnosti lidské paměti vstřebávat informace, jejichž vnímání je provázeno intenzivní emocí. Je obecně známo, že většina lidí si zapamatuje: 10 % z toho co čtou, 20 % z toho co slyší, 30 % z toho co vidí, 50 % z toho co slyší a vidí, 70 % z toho co řeknou, 90 % z toho co dělají. Takže zkloubením těchto a jiných podobných poznatků se snažíme dětěm předávat důležité poznatky do života. Rodiče jsou o naší práci informování i elektronickou formou, kdy jim zasíláme fotografie, které během našeho prožívání pořídíme. 

UČITELKY: Bc. Veronika Pospíšilová

                           Edita Svobodová

ASISTENT: Jaroslava Uhlířová

 

Šatna ZŠTřída 1.

Interaktivní tabuleTřída 2.

Počítačová učebnaKabinet

KuchyněKuchyně

PC koutek MŠHrací kuchyňka MŠ

Herna MŠTřída MŠ

Naše instituce/škola je připojena k eduroamu

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola/instituce se do projektu zapojila v roce 2022. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy/instituce, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm obeclipnik.cz. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset nastavit eduroam heslo.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

název sítě (SSID): eduroam
protokol připojení: 802.1x
zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
ověřování: PEAP (alternativně TTLS)
vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
jméno RADIUS serveru: radius.obeclipnik.cz
IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Pokryté prostory

eduroam je vysílán ve všech učebnách. Pokryty jsou i vnitřní společné prostory. Přístup do areálu školy je umožněn v časech 7:00-15:00  ve dnech školní výuky.

Filtrování provozu

Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR. Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno.

Podpora

Uživatelé naší školy/instituce se mohou obracet na email skola.lipnik@seznam.cz a nebo telefon +420 566 466 170

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně ve své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.

ZŠ a MŠ Lipník

Rezervační systém

Víceúčelové hřiště

Tenis

ROP

ROP

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý déšť 21 °C 14 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 22/13 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 20/13 °C
úterý 25. 6. oblačno 22/11 °C

místní Agenda 21

místní Agenda 21

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina

Partneři, svazky, projekty