Obec Lipník
Obec Lipník

Unit 1

UNIT1 Sports time- str.6- Co už umíme?

  • Sloveso CAN-CAN´T /moci umět/
  • Tvoříme otázku: Can you ski? Umíš lyžovat?
  • Odpovídáme krátce: Yes, I can. No, I can´t .
  • Slovesa: swim, ride a bike, run, play basketball, play tennis, throw the ball
  • The Dragon Crown- Reading Time /Čteme/ str. 8
  • Colours/Barvy, Numbers/Čísla/ 1-20

 

 

Partneři, svazky, projekty