Obec Lipník
Obec Lipník

Zápis do 1. ročníku

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ Lipník pro školní rok 2021/2022 proběhne od 1.4. do 30.4. 2021

 

Z důvodu mimořádných protiepidemických opatření proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců, jeho součástí nebude motivační část.

Vyplněnou Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad školní docházky mohou zákonní zástupci doručit těmito způsoby:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání)
  • osobním podáním do poštovní schránky školy

 

Součástí Žádosti o přijetí bude kopie rodného listu dítěte:

  • v papírové podobě (prostá kopie přiložená k žádosti)
  • v digitální podobě (sken nebo fotografie poslaná elektronicky)

 

(Každé žádosti o přijetí bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno Rozhodnutí  o přijetí k základnímu vzdělávání)

 

K Žádosti o odklad školní docházky dokládá zákonný zástupce doporučení

  • školského poradenského zařízení
  • odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

 

Rozhodnutí o přijetí k ZV pro školní rok 2021/2022 (176.2 kB)

 

Kritéria přijetí do ZŠ 2021-2022.pdf (84.28 kB

Žádost_o_přijetí_ke_školní_docházce_2021-2022.pdf (118.03 kB)

Žádost o odklad školní docházky 2021-2022.pdf (117.89 kB)

 

 

Partneři, svazky, projekty