Obec Lipník
Obec Lipník

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Obec Lipník, se sídlem č.p. 106, 675 52 Lipník (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou Lipník 106, 675 52 Lipník, email: starosta@obeclipnik.cz, telefon: 605 595 106.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno a příjmení, identifikační číslo, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů: Bc. Petr Sameš, petr.sames (at) gmail.com, +420 606 725 222

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě své činnosti v oblasti veřejné správy a samosprávy

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění své primární činnosti.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 pism. c) GDPR
 • oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění poskytování služeb plynoucích z předmětu činnosti správce, kterým je: 84110:  Všeobecné činnosti veřejné správy.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z realizované činnosti správce
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely propagace, jsou-li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu maximálně však 10 let.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na primární činnosti správce jako jsou především orgány státní správy a samosprávy, případně dodavatelé informačních systémů využívaných při běžné činnosti (tito nejsou oprávněni s osobními údaji nijak nakládat)

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrováním, antivirovým systémem, firewallem a hlídaným prostorem, ve kterém jsou uložené listinné podoby dokumentů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Úřad

Rezervační systém

Víceúčelové hřiště

Tenis

ROP

ROP

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2
1

Počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 9 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 18/10 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 20/10 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 21/12 °C

místní Agenda 21

místní Agenda 21

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina

Partneři, svazky, projekty