Oficialni stranky obce Lipnik

Zastupitelstvo

Miroslav Svoboda starosta tel. 605595106, starosta@obeclipnik.cz
Pavel Nedvědický místostarosta tel. 603839305,  pavel.nedvedicky@tiscali.cz
Petr Sameš předseda finančního výboru tel. 606725222
petr.sames@gmail.com
Ing. Pavel Svoboda předseda kontrolního výboru tel. 724759948
Miroslava Tomková předseda kulturní komise tel. 731705105
Aleš Matoušek          předseda stavební komise tel. 702061826
PaedDr.  Arnošt Pacola redaktor obecního zpravodaje „Lipníček“ tel. 724559869, arnost.pacola@seznam.cz
Jiří Pacas zastupitel tel. 724788559
Milan Tomek školská rada tel. 731260453