Pro zúžení výběru lokalit pro HÚ je nutné dokončit geofyzikální výzkumy, rozhodla o tom Rada SÚRAO Rada SÚRAO dnes jednomyslně rozhodla o nutnosti doplnění faktických a věcných... read more ->