Oficialni stranky obce Lipnik

Současný termín vítání občánků se ruší.

Termín vítání občánků je odložen z důvodu vládou vyhlášených opatření k ochraně a prevenci obyvatelstva proti  vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.  S novým termínem konání budou rodiče vítaných dětí a další účastníci seznámeni.