Oficialni stranky obce Lipnik

Výňatek z opatření vlády ČR a MZdr.

Výňatek z opatření  vlády ČR a MZdr.

Zákonem vydaná usnesení vlády ve Sb. zák.  č. 109,110,111,112 se m.j.  zabývají úhradou ošetřování rodičům dětí. a násl.

zrušuje ke dni 20. března 2020 usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 108/2020 Sb. o vyhrazené době pro seniory v obchodech. Toto je od 20.3.2020 nahrazeno dobou  vyřizování a nákupů pro seniory – jako opatření vydané MZdr.                   Takto:

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.