Oficialni stranky obce Lipnik

Výňatek z prohlášení hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka ze dne 16.3.2020

Výňatek z prohlášení hejtmana Kraje Vysočina  MUDr. Jiřího  Běhounka ze dne 16.3.2020

 

…Ano, buďme si vědomi svých práv, ale především nezapomínejme na své povinnosti! Zatím se chceme obejít bez striktního nařizování, proto prosím proaktivně noste roušky, kdykoli se pohybujete ve veřejných prostorách, při kontaktu s cizími lidmi. Používejte roušky, třeba i provizorně vyrobené! Používejte je při cestách hromadnou dopravou, při nákupech, při cestě do práce i v práci.

MUDr. Jiří Běhounek, lékař a hejtman Kraje Vysočina

 

Téměř veškerá komunikace s pracovišti Krajského úřadu Kraje Vysočina vč. detašovaných pracovišť je možná telefonicky nebo mailem. Kontakty na příslušná pracoviště jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz/telefon/.

 

Důležitá telefonní čísla na pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina

Telefonní ústředna Krajského úřadu Kraje Vysočina: 564 602 111

Informace pro žadatele o kotlíkové dotace: 564 602 888, kotliky@kr-vysocina.cz

Informace pro žadatele o dotace na hospodaření v lesích a další problematiku v lesním hospodářství: J. Bartoš 724 650 116, M. Hejda 724 650 208, J. Merunková 724 650 171, L. Vondrová 734 694 492

Informace pro žadatele o vyřízení státního občanství (doporučujeme odložit toto řízení na pozdější dobu): 564 602 115, 564 602 153

Informace pro dopravce ve věci zákonné povinnosti prokázat finanční způsobilost (tuto návštěvu prosíme odložit na další měsíc, termín této povinnosti je až 31. července 2020): 564 602 290, 564 602 244, 564 602 394

Informace pro žadatele o vydání zdravotní dokumentace: 564 602 459, simkova.j@kr-vysocina

Agenda veřejných sbírek: I. Rezničenková, 724 650 260, reznicenkova.i@kr-vysocina.cz

Informace pro žadatele o uznání zahraničního vzdělání 564 602 956

Informace pro žadatele o vydání zápisového lístku: 564 602 964, 724 650 210

 

Bezplatná linka pro dotazy ke COVID-19

TELEFONNÍ ČÍSLO 1212