Oficialni stranky obce Lipnik

*Výsledek místního referenda obce Lipník konaného 28. září 2018 dopadl nesouhlasným stanoviskem pro které hlasovalo 96,76% voličů

 

Počet osob zapsaných do stálého seznamu                           300

Počet osob, kterým byly vydány úřední obálky                   186

Volební účast (%)                                                                    62,00

Počet odevzdaných úředních obálek                                    186

Počet platných hlasů                                                             185

% platných hlasů                                                                     99,46

Počet neplatných hlasů                                                             1

% neplatných hlasů                                                                   0.54

Počet hlasů ANO (souhlas s vybudováním úložiště)                            6

% hlasů ANO                                                                            3,24

Počet hlasů NE (nesouhlas s vybudováním úložiště)            179

% hlasů NE                                                                             96,76