Oficialni stranky obce Lipnik

PROČ JÍT ROZHODOVAT V REFERENDU ?

 Budování i realizace uvažovaného úložiště v lokalitě, jejíž jsme součástí, se dotkne jak území obce tak i života  v naší obci. Úložiště částečně vyhořelého jaderného paliva samo o sobě vytváří mnoho otázek  týkajících se např.  budování, výstavby, záboru půdy a změnu krajiny, změny v hydrogeologii a geologii podloží,  provozování úložiště ,  rozsahu  jeho využívání a celkové  bezpečnosti. Tyto otázky, které nebyly doposud řádně zodpovězeny a nebyly dány garance seriózního jednání s obcemi, vytváří oprávněné obavy občanů. Je to velice citlivá záležitost. Naše rozhodnutí  předurčí život v naší obci nejen v dalších desetiletích, ale i v daleké budoucnosti.  Rozhodujeme nejen za sebe, ale i za naše potomky.   Toto je nutné brát na zřetel a dát možnost o obci rozhodnout všem občanům  obce, kteří mají dle zákona o místním referendu právo se vyjádřit. Referendum je legitimní prvek, který umožní  demokratický přístup k rozhodnutí  obecní komunity.