Oficialni stranky obce Lipnik

* Lípová alej

Mezi rybníky Silniční a Havránek-Nový v malé obci Lipník nedaleko Třebíče se v neděli po poledni sešli její zastupitelé společně s občany, aby pomohli dokončit výsadbu nové aleje. Věrná svému názvu i původu nechala obec vysadit osm stromů několika lipových odrůd. Výsadbu v Lipníku podpořila Nadace ČEZ padesáti tisíci korunami.  

Název malé obce na Vysočině je s největší pravděpodobností odvozen od lípy, kterých zde dříve bývalo mnoho. Jednu z nejstarších lipek, stojící na břehu rybníka Silniční, dokonce zachytil snímek Postřižiny. „Jednalo se o lípu chráněnou státem, poslední strom bývalého lipového lesa, jejž šlechta mezi lety 1100 až 1400 mýtila, aby zde mohla založit kostel a osadu. Z té pak postupně vznikla obec Lipník. Tuhle zhruba 650 let starou lípu ale v roce 1994 rozlomil blesk a my nyní doufáme, že podobného věku se dožijí i lípy z právě vysazeného stromořadí,“ sdělil starosta obce Mirek Svoboda.

Na ploše mezi rybníky Silniční a Havránek-Nový nyní místo náletových plevelných dřevin, přestárlých vrb a dvou třešní v havarijním stavu stoji osm vzrostlých lip různých druhů či kultivarů. Stromořadí je částečnou kompenzací za nucené kácení přestárlých lip s padajícími větvemi v intravilánu obce. S výsadbou nové aleje Lipníku v hojné míře pomáhali sami občané, celý projekt obec vyšel na 73 tisíc korun.

Česká města a obce s podporou Nadace ČEZ obnovují či nově vysazují stromořadí od roku 2011. Díky neustávajícímu zájmu žadatelů o grant se podařilo vysadit téměř dvě stovky alejí, jen letos jich přibývají desítky. „Nové stromořadí má pro Lipník estetický, ekologický, ale také historický význam, jelikož ilustruje dávný vývoj obce. Těší nás, že s výsadbou pomáhali sami občané, a podíleli se tak na vzniku osmi nových stromů, které budou s trochou štěstí zdobit lipnické rybníky ještě několik desítek až stovek let,“ řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Pozitivní vliv stromů nespočívá pouze v jejich estetické funkci. Šikovně umístěná zeleň snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí, je schopná zvyšovat vlhkost vzduchu a tlumit výkyvy teploty. Funguje jako přirozená ochrana proti přírodním živlům a významný producent kyslíku, částečně vzduch zbavuje škodlivých plynů a pachů a slouží rovněž jako kryt a zdroj potravy pro drobné živočichy.

Byly vysázeny tyto druhy :

  1. TILIA AMERICANA  (LÍPA AMERICKÁ),
  2. TILIA CORDATA  (LÍPA MALOLISTÁ),
  3. TILIA MONGOLIKA  (LÍPA MONGOLSKÁ),
  4. TILIA TOMENTOSA (LÍPA STŘÍBRNÁ- TILIA ARGENTEA),
  5. TILIA FLAVESCENS,
  6. TILIA PLATYPHYLLOS (LÍPA VELKOLISTÁ),
  7. TILIA EUCHLORA  (LÍPA ZELENÁ),
  8. TILIA PETIOLARIS.

Zdroj: http://www.aktivnizona.cz/cs/clanky/v-lipniku-na-vysocine-vysadili-alej-zustali-verni-lipam-1903.html

cez nadacecez

Posted by obeclipnik